Een kijkje in de keuken van…

KonnecteD in Deventer! 

Vorige week zijn we op bezoek geweest bij KonnecteD en hebben we tijdens de rondleiding een indruk gekregen van o.a. de keuken, logistieke afdeling, inpakafdeling en de technische afdeling.


Dianne Kortschot, Felix Witz en collega’s hebben ons verteld over de mooie resultaten die KonnecteD behaald op het gebied van verbindingen en geluk door werk!

KonnecteD is een duurzame netwerkorganisatie die verbindingen legt door in te spelen op vragen uit de (arbeids)markt. 

#verbinding #netwerken #kennisdelen #kijkjeindekeuken #mooiwerk#werkgeluk #gelukdoorwerk #hetijsselnetwerk