Het enthousiaste bestuur van Hét IJssel Netwerk bestaat uit de volgende ondernemers:

Voorzitter
Peter van Woerden, architect

Als architect ben ik inmiddels ruim 20 jaar werkzaam op het gebied van nieuwbouw, verbouw, restauratie en herbestemming van woningen en gebouwen, voor zowel particulieren als bedrijven.
In mijn ontwerpen zoek ik de aansluiting met de bestaande bouw en zijn omgeving. In mijn beleving leveren betrokkenheid en een goede samenwerking met opdrachtgevers de mooiste resultaten op. Daarin zit tegelijkertijd mijn meerwaarde. Ik zorg dat de woning of een gebouw een maatpak wordt voor gebruikers.
Deze betrokkenheid en samenwerking zie ik ook bij het IJsselnetwerk. Als voorzitter wil ik mij daar graag voor inzetten.

Vice voorzitter
Oskar Schneider, Oskar’s interieuradvies

Als ondernemer ben ik er heel erg bij gebaat om te sparren met medebestuursleden en leden over hoe ze dingen zien. In mijn eigen bedrijf kan ik alles direct regelen, bij Hét IJssel Netwerk draait het om samenwerking en kunnen zaken soms wat langer duren. Ik word er niet ongeduldig van. Bestuurswerk is voor de langere termijn. Daarin verschilt het niet van ondernemerschap: je hebt visie nodig.
Het aanbod van de vereniging vind ik heel waardevol. Allerlei ideeën en mogelijkheden worden herkend, gecreëerd en uitgevoerd. Omdat we een gemeenschappelijke deler hebben ontstaat snel verbinding. We treffen elkaar in 3 wekelijkse meetings maar ook online, en dat werkt prima. Vanuit dit enthousiasme wil ik me de komende jaren inzetten als bestuurder.

Secretaris
Christa Schoemaker, Schoebroek advocaten

Penningmeester

Gerbert van Veen, Van Veen Metal Products

Ik ben in het bestuur getreden om een extra aanvulling te kunnen geven, na een aantal jaar gewoon lid te zijn geweest vond ik het tijd om een vrij gevallen bestuursfunctie in te vullen. Als lid van een vereniging is het altijd goed om te weten wat het bestuur zoal doet voor het welzijn van een vereniging, met een bestuursfunctie raak je nog meer betrokken bij alle activiteiten.

Als lid van het IJssel netwerk vind ik het vooral leuk om met elkaar ervaringen uit te delen, van elkaar te leren en samen te werken, elke ondernemer staat er vaak alleen voor en juist in een (klein) toegankelijk netwerk is het goed om te kunnen sparren over de dagelijkse gang van zaken.

Ik ben eigenaar van een heel mooi metaalbewerkingsbedrijf in Deventer ‘Van Veen Metal Products’, samen met 10 werknemers produceren wij kwaliteitsproducten, hierbij maken wij de vertaalslag van een schets of ontwerp naar een tastbaar metaalproduct.