Het enthousiaste bestuur van Hét IJssel Netwerk bestaat uit de volgende ondernemers:

Voorzitter
Peter van Woerden, architect
Als architect ben ik inmiddels ruim 20 jaar werkzaam op het gebied van nieuwbouw, verbouw, restauratie en herbestemming van woningen en gebouwen, voor zowel particulieren als bedrijven.
In mijn ontwerpen zoek ik de aansluiting met de bestaande bouw en zijn omgeving. In mijn beleving leveren betrokkenheid en een goede samenwerking met opdrachtgevers de mooiste resultaten op. Daarin zit tegelijkertijd mijn meerwaarde. Ik zorg dat de woning of een gebouw een maatpak wordt voor gebruikers.
Deze betrokkenheid en samenwerking zie ik ook bij het IJsselnetwerk. Als voorzitter wil ik mij daar graag voor inzetten.

Vice voorzitter
Oskar Schneider, Oskar’s interieuradvies

Secretaris
Marije Woertman, De leukste lunch
Als ondernemer van mijn bedrijven De leukste lunch en De leukste moestuin houd ik mij bezig met gezonde voeding en leefstijl voor kinderen. Ik geef onderwijsadvies, voorlichting en educatie aan en biedt ondersteuning op scholen en kinderopvanglocaties bij het ontwikkelen en implementeren van een gezond voedingsaanbod. Ik werk graag samen met lokale ondernemers om te komen tot nieuwe concepten en activiteiten. Met die reden heb ik mij aangesloten bij Hét IJssel Netwerk en zet mij graag in als secretaris van het netwerk.

Penningmeester
Inggé Syaranamual, SYARA
Als eigenaar van SYARA houd ik mij bezig met advies, ontwerp en projectmanagement op het gebied van ruimtes en merken. Ik word enthousiast van creatief bezig zijn, inspirerende omgevingen creëren en samen met anderen het beste resultaat neerzetten.
Dat laatste is een van de redenen waarom ik lid ben van ons netwerk. Als bestuurslid draag ik graag actief mijn steentje bij om mensen te enthousiasmeren en met elkaar te verbinden.

Algemeen bestuurslid
Gerbert van Veen, Van Veen Metal Products

Ik ben in het bestuur getreden om een extra aanvulling te kunnen geven, na een aantal jaar gewoon lid te zijn geweest vond ik het tijd om een vrij gevallen bestuursfunctie in te vullen. Als lid van een vereniging is het altijd goed om te weten wat het bestuur zoal doet voor het welzijn van een vereniging, met een bestuursfunctie raak je nog meer betrokken bij alle activiteiten.

Als lid van het IJssel netwerk vind ik het vooral leuk om met elkaar ervaringen uit te delen, van elkaar te leren en samen te werken, elke ondernemer staat er vaak alleen voor en juist in een (klein) toegankelijk netwerk is het goed om te kunnen sparren over de dagelijkse gang van zaken.

Ik ben eigenaar van een heel mooi metaalbewerkingsbedrijf in Deventer ‘Van Veen Metal Products’, samen met 10 werknemers produceren wij kwaliteitsproducten, hierbij maken wij de vertaalslag van een schets of ontwerp naar een tastbaar metaalproduct.