Hét IJssel Netwerk was een actief, zakelijk netwerk voor ondernemers rondom de IJssel.

De algemene ledenvergadering van de Het IJsselnetwerk heeft op 8 juni 2023 besloten de vereniging op te heffen. Het bestuur bedankt alle leden voor hun jarenlange steun en inzet, in wat voor vorm dan ook.

Ontbinding besluit
Het besluit is unaniem gesteund door de aanwezige leden. Daarom is de vereniging met ingang van donderdag 8 juni 2023 ontbonden. Het bestuur fungeert als vereffenaar van de vereniging, waarbij de bestuursleden hun rol als bestuurder verliezen en alleen als vereffenaars optreden.

Batig saldo

Na aftrek van de kosten die nog voortvloeien uit de vereffening en de kosten voor het onderhouden van een vereenvoudigde website, zal het overgebleven vermogen van de vereniging als volgt worden verdeeld: het resterende vermogen zal worden besteed aan een informele bijeenkomst voor (oud)leden, zoals door de ALV unaniem besloten. Van de 10 aanwezige leden hebben 9 leden vóór dit voorstel gestemd, en één lid heeft middels een volmacht voor gestemd.

Website

Dit betekent tevens dat op korte termijn alle nuttige informatie van de website zal verdwijnen. Hoewel de site niet onmiddellijk van internet zal worden verwijderd, zal er een disclaimer blijven staan. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze sturen naar de vereffenaars via de email

info@het ijssel netwerk.